Plot No. 16, Kannagi Street, Rasikapriya Apartments,
Puzhuthivakkam, Chennai – 600 091.
E-mail:balajifoundations2007@gmail.com
Phone : 98413 01835 / 97103 52361 / 044-2242 1823